PGB WLZ

Naarmate het dementieproces vordert kan het noodzakelijk zijn om iemand in te schrijven bij

een verzorging of verpleeghuis. Hiervoor is een WLZ-indicatie nodig (Wet Langdurige Zorg), deze
is nodig om te kunnen wonen in een verzorging of verpleeghuis.
Zodra er een WLZ-indicatie wordt aangevraagd vervalt de toewijzing van het WMO.
Uw casemanager dementie kan hier alles over vertellen hoe dit precies in zijn werk gaat.

Wat betekent dit voor het bezoeken van de dagbesteding?

Hier hoeft niets te veranderen, de cliënt kan net als voorheen de dagbesteding blijven bezoeken.
Een stukje van de WLZ-Indicatie wordt omgezet naar PGB (Persoonsgebonden Budget), hiermee kunt u zelf u zorg inkopen.
“Mien Plekkie” gaat met de cliënt (mantelzorger) een zorgovereenkomst aan.
Hierin worden het aantal uren/dagen vermeld dat de cliënt de dagbesteding bezoekt.
De vergoeding vindt nu plaats vanuit het PGB en wordt geregeld via het SVB.

Belangrijk om te weten

“Mien Plekkie” hanteert een no-show tarief wanneer korter dan 24 uur voor de te leveren dagbesteding afgezegd wordt, dit houdt in dat de gemiste dagdeel/delen gefactureerd worden.