WMO indicatie

De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 

De gemeente is verantwoordelijk voor taken zoals begeleiding van ouderen, mensen met een beperking en chronisch zieken. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geboden ondersteuning. Bovendien moet de ondersteuning ertoe bijdragen, dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Melding

 

Heeft u zorg of ondersteuning nodig om uzelf te kunnen redden? U kunt een melding doen bij de gemeente met uw hulpvraag via het contactformulier Wmo. De melding betekent de start van de onderzoeksfase. Deze fase neemt 6 weken in beslag. Dit is nog geen officiële aanvraag.

Persoonlijk plan opstellen

 

U heeft de mogelijkheid binnen 7 dagen na de melding een persoonlijk plan aan te leveren waarin staat wat volgens u de oplossing is voor de belemmeringen die u ervaart.

Persoonlijk gesprek

 

Naar aanleiding van de melding vindt er een persoonlijk gesprek met een Wmo consulent plaats. In dit gesprek bespreken ze de mogelijke oplossing voor de problemen die u ervaart in het dagelijkse leven. Dat verschilt per persoon. Vaak liggen de oplossingen op een ander vlak dan waar u in eerste instantie aan denkt. Ze bespreken uw situatie en kijken naar wat u zelf kunt, welke mensen in uw omgeving kunnen helpen en welke andere oplossingen in de gemeente beschikbaar zijn. Er mogen altijd andere personen bij het gesprek aanwezig zijn die voor u vertrouwd zijn, bijvoorbeeld een familielid, iemand die al veel voor u doet of iemand die veel van het onderwerp af weet.

Clientondersteuning

 

U kunt gratis cliëntondersteuning vragen bij Sociaal Werk De Kop, telefoonnummer 0521 - 74 50 80. Kijk voor meer informatie ook op www.sociaalwerkdekop.nl

Ondersteuningsplan

 

Na het gesprek ontvangt u van de Wmo-consulent een ondersteuningsplan. Hierin is samengevat wat u samen hebt besproken en welke oplossingen in uw situatie mogelijk zijn. Ook staat in dit plan wat u zelf kunt doen en wat de gemeente eventueel voor u gaat doen.

Aanvraag

 

Na de onderzoeksfase van 6 weken kunt u indien nodig een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen. Bij het ondersteuningsplan vindt u indien nodig een aanvraagformulier voor een maatwerkvoorziening. Het aanvraagformulier kunt u met het ondertekende ondersteuningsplan naar ze terugsturen. Binnen 2 weken na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u een beschikking waarin staat of, en welke zorg u ontvangt.

Maatwerkvoorziening

 

Een maatwerkvoorziening is de zorg die ingezet wordt om uw hulpvraag op te lossen. De zorg die de gemeente voor u inzet wordt op maat aan u geleverd. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: begeleiding, dagbesteding en, aanpassingen in uw woning.

Zorg in natura of Persoonsgebonden budget

 

De ondersteuning wordt uitgevoerd door organisaties waarmee de gemeente een overeenkomst heeft afgesloten. Dit noemen we ‘zorg in natura’. Vindt u dat deze zorg in natura niet de juiste oplossing is voor uw vraag of probleem? Dan kan een persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk uitkomst bieden. Met een PGB koopt u zelf de zorg die u nodig heeft.

Eigen bijdrage

 

Komt u in aanmerking voor een maatwerkvoorziening? Dan kan het zijn dat u daarvoor een eigen bijdrage moet betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Dit is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De Wmo consulent bespreekt met u of u een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent uw bijdrage per periode van 4 weken. U ontvangt hierover van het CAK een brief met nadere informatie. Meer informatie vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl.