Dagbesteding "Mien Plekkie"werkwijze:


De doelgroep:
De groepen hebben een groepsgrootte van 5 á 7 cliënten (afhankelijk van de zorgzwaarte).
De meesten zijn gediagnosticeerd met een vorm van dementie, anderen bezoeken de dagbesteding om vereenzaming tegen te gaan of i.v.m. overbelasting partner.

Doelstelling:
Wij bieden een gestructureerd en gevarieerd dagprogramma, op deze manier willen we zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het welbevinden van onze cliënten in stand houden en
zo mogelijk te bevorderen. Prikkels worden aangeboden aan de behoefte van de cliënt.
Structuur, ondersteuning en begeleiding van cliënt en eventuele mantelzorger zorgt voor duidelijkheid, veiligheid en herkenning. We hopen met deze aanpak opname in een woon-en zorgcentrum of verpleeghuis uit te stellen.

Introductie nieuwe cliënten:
Voorafgaand vindt er een gesprek plaats met de casemanager dementie of familie van de cliënt. Dit gesprek zal plaats vinden met de leidinggevende van de dagbesteding. De onderwerpen die besproken worden staan vermeld op het intake formulier van de dagbesteding. Tijdens het gesprek zal besproken worden welke dagdelen de cliënt de dagbesteding zal gaan bezoeken.
Ook zal besproken worden dat alle cliënten een begeleidingsplan krijgen.

Uitsluitingscriteria:
- Ernstige onrust of bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door positieve aandacht of begeleiding.
- De cliënt heeft geen enkele baat meer bij het bezoeken van de dagbesteding.
- De cliënt heeft door cognitieve achteruitgang 1 op 1 begeleiding nodig waardoor mede cliënten ernstig belemmerd worden in het functioneren in de groep.

De tijden en mogelijkheden op de dagbesteding:
De dagbesteding is 5 dagen per week geopend van 10:00 tot 16:00. De cliënten hebben de keuze om of een dagdeel (ochtend/middag) te komen maar kunnen ook gebruik maken van een hele dag.
In het laatste geval worden er dan 2 dagdelen geregistreerd. Het vervoer wordt verzorgd door de dagbesteding, de cliënten worden gehaald en gebracht. Vaak door mijzelf, anders door chauffeur.
Overleg voor afwijkende tijden (b.v. zondag) is in overleg mogelijk.

De maaltijden:
De lunch bestaat uit een broodmaaltijd.

Personele bezetting:

Bezetting:
Op de dagbesteding werkt een gediplomeerde leidinggevende, ook zijn er vrijwilligers waaronder 1 verzorgende IG  en 1 stagiaire (Helpende Welzijn) aanwezig.
Vrijwilligers en stagiaire zijn verplicht om een VOG aan te leveren.

Overleg/vergaderingen:
1x per 3 maanden, zo nodig eerder, vindt er een overleg plaats tussen alle medewerkers van “Mien Plekkie”.
Aan de hand van het begeleidingsplan worden de cliënten besproken. Er wordt hier vooral gekeken naar het functioneren van de cliënten. Naar aanleiding hiervan worden er eventuele nieuwe afspraken gemaakt en verwerkt in het begeleidingsplan, het begeleidingsplan wordt naar de mantelzorger gestuurd voor inzage en wordt dan ondertekend.

Activiteiten:
Wij bieden prikkels aan naar de behoefte van de cliënt.  In de ochtend doen we het rustig aan, cliënten moeten vaak bijkomen van het toch op tijd opstaan. Sommigen worden met ondersteuning van de thuiszorg gedoucht of adl verzorgt en zijn moe.
Vaak maken we in de ochtend gebruik van de krant (oriëntatie op de samenleving) denksport (individueel als in groepsverband), reminiscentie (vroeger en nu). In de middag hebben we vaak een bewegingsactiviteit, kook en bak activiteit, ontspanning of uiterlijk. Ook zijn er activiteiten die worden aangeboden passend bij de individuele behoeften van de cliënt. Mocht het mooi weer zijn, dan gaan we er altijd op uit. Dit kan zijn een wandeling, of we bezoeken een theehuis, tuincentrum, poppen en kinderwagen museum etc.

Dagelijkse activiteiten/verrichtingen:
Door de zelfredzaamheid, het gevoel van eigenwaarde, welbevinden, de sociale vaardigheden en contacten in stand te willen houden is het belangrijk dat de cliënten kleine activiteiten zoals koffie schenken zelf kan blijven doen. Ook bij huishoudelijke activiteiten worden de cliënten betrokken. B.v. tafeldekken, afruimen, voorbereidingen voor de lunch, koffie schenken, afwassen etc.